Vertrouwenspersoon – Gezondheidscentrum de Heelkom – Achterveld
Welkom bij de Heelkom
In ons gezondheidscentrum is een enthousiast team van zorgverleners werkzaam. De samenwerking staat hoog in het vaandel, de onderlinge lijnen zijn kort.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een klankbord voor de patiënt, cliënt of medewerker van het Gezondheidscentrum De Heelkom. De vertrouwenspersoon heeft de plicht tot geheimhouding.

De vertrouwenspersoon kunt u inschakelen als u zich:

  • onheus bejegend voelt door één van de medewerkers c.q. behandelaars
  • niet serieus genomen voelt
  •  in een conflict bevindt

U kunt rechtstreeks een beroep doen op de vertrouwenspersoon door een mail of brief te schrijven met uw naam, adres en telefoonnummer en met vermelding van de kwestie die u wilt bespreken en eventueel de naam van de dienstverlener die het betreft.

De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor voor u zijn en/of u adviseren hoe u zelf tot een oplossing kunt komen van het probleem dat u aankaart. Maar zij kan ook bemiddelen of u begeleiden bij het zetten van stappen.

 

 

De vertrouwenspersoon is:
Mevrouw Loes v.d. Ham – v.d. Hart
Alcantarahof 15
3791 WB Achterveld.

Mevrouw Loes van der Ham heeft ervaring in de gezondheidszorg.