SESA – Gezondheidscentrum de Heelkom – Achterveld
Welkom bij de Heelkom
In ons gezondheidscentrum is een enthousiast team van zorgverleners werkzaam. De samenwerking staat hoog in het vaandel, de onderlinge lijnen zijn kort.

SESA

Wat is SESA?

De Stichting Eerstelijns Samenwerkingsverband Achterveld (SESA) is een stichting waarbinnen de diverse hulpverlenende instanties zijn gebundeld. De stichting werd in 1986 opgericht.Het werkgebied van de SESA omvat het dorp Achterveld en directe omgeving.

De doelstellingen zijn:

 • De onderlinge samenwerking van de hulpverleners te verbeteren
 • De kwaliteit van zorg voor de patiënt/cliënt te optimaliseren
 • De bereikbaarheid van de hulpverleners voor de patiënt/cliënt te verbeteren
 • De bevolking meer te betrekken bij de gezondheidszorg door o.a. preventieve activiteiten te ontplooien en stimuleren dat deze activiteiten ook door de mensen zelf ter hand worden genomen.

Korte historische schets

Sinds jaren is er al overleg tussen de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de gezondheidszorg in Achterveld, zoals wijkverpleging, maatschappelijk werk, fysiotherapeuten en de huisartsen. Overleg is nodig om tot een goede afstemming te komen van elkaars werkzaamheden in het algemeen, maar ook om patiënten/cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Toen de plannen op tafel kwamen voor nieuwbouw van de huisartsenpraktijk en de daaraan gekoppelde verbouw van het kruisgebouw, bleek de overheid bereid om de samenwerking in Achterveld met een subsidie te ondersteunen.

Er werd een samenwerkingsovereenkomst getekend in 1986 en de Stichting Eerstelijns Samenwerkingsverband Achterveld werd opgericht. De kosten die samenwerking met zich bracht werden en worden gesubsidieerd in het kader van zwaarder gestructureerde samenwerkingsverbanden overeenkomstig de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet. Zo ontstond de mogelijkheid de samenwerking tussen de verschillende disciplines te optimaliseren.

Door de inspanning van velen kwam “De Heelkom” tot stand. “De Heelkom” werd een gebouw ook toegankelijk voor gehandicapten, waarin allen die werken in de gezondheidszorg van Achterveld een plaats vonden.

Organisatorische vormgeving 

In de Stichting Eerstelijns Samenwerkingsverband Achterveld participeren de volgende partners:

 • Beweging 3.0   met de discipline Wijkverpleging
 • Huisartsen apotheekhoudend
 • Fysiotherapiepraktijk Achterveld, met speciale aandacht voor kinderfysiotherapie
 • Logopediste
 • Psycholoog
 • Diëtist
 • Verloskundigenpraktijk Luna
 • Lariks
 • Orthopedisch instrument/schoenmaker

Zij ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst.

Het bestuur van de SESA bestaat uit:

 • vacant, voorzitter,  is vertegenwoordiger van alle werkers in de Heelkom die niet bij Beweging 3.0  of de huisartsenpraktijk in dienst zijn.
 • Dhr. W. van Ravenhorst, penningmeester, vertegenwoordiging vanuit de bevolking van Achterveld.
 • vacant, namens Beweging 3.0
 • Mw. A, Drenth, secretaris; zij is tevens vertegenwoordiger van de huisartsen.
 • Mw. J.van Lobenstein, fysiotherapeut/pandeigenaar
 • Dhr. H.P. Menkveld, adviseert het bestuur en vertegenwoordigt de bevolking van Achterveld.

De secretarieel medewerkende is in dienst van de SESA. De overige werkers zijn zelfstandig of in loondienst bij één van de partners van het samenwerkingsverband.

Om de doelstellingen van de SESA te bereiken zijn er gestructureerde patiëntgerichte overlegbijeenkomsten.

Er wordt aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering van de medewerkers.

De bevolking wordt actief betrokken bij het centrum door bestuursdeelname, de redactie van het periodiek “Heelkommentaar” en het organiseren van thema-avonden.

Het centrum beschikt verder over een klachtenregeling en klachtencommissie.
Er kan een beroep worden gedaan op de vertrouwenspersoon.

Het centrum gaat zorgvuldig om met privacy gegevens.