Privacy – Gezondheidscentrum de Heelkom – Achterveld
Welkom bij de Heelkom
In ons gezondheidscentrum is een enthousiast team van zorgverleners werkzaam. De samenwerking staat hoog in het vaandel, de onderlinge lijnen zijn kort.

Privacy

In Nederland zijn er duidelijke regels over privacy binnen de gezondheidszorg. Zorgverleners hebben zich te houden aan wet- en regelgeving.

De wet- en regelgeving komt onder andere terug in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) van kracht geworden,  de WBP vervalt dan. Verder hebben beroepsgroepen eigen richtlijnen en beroepscodes. Lees hier

De stichting die het gezondheidscentrum faciliteert (de SESA)  biedt zelf geen patiëntenzorg. Medewerkers van de stichting hebben wel een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Het onderwerp medisch dossier en privacy kwam in het Heelkommentaar, editie winter 2016, aan de orde. Lees hier het betreffende artikel.

Op 4 oktober 2016  is het wetsvoorstel  “Cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens” geaccordeerd. Deze wet regelt, onder meer, de (gespecificeerde) toestemming van patiënten voor de uitwisseling van hun medische gegevens en ten tweede het recht van patiënten om langs elektronische weg hun medische gegevens in te zien. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/06/01/elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg.