Logopedie – Gezondheidscentrum de Heelkom – Achterveld
Welkom bij de Heelkom
In ons gezondheidscentrum is een enthousiast team van zorgverleners werkzaam. De samenwerking staat hoog in het vaandel, de onderlinge lijnen zijn kort.

Logopedie

N. Bakker-Kruithof, logopediste 

Het maken van een afspraak:

Logopedie Leusden Zorgplein de Tolgaarde

Tolplaats 21
3831 JR Leusden

Website: www.logopediepraktijkleusden.nl

Spreken en verstaan

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts. Logopedie is méér dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen of stotteren worden behandeld. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kunt u bij de logopedist terecht.

Wat doet de logopedist

De logopedist verleent hulp bij stoornissen op het gebied van adem, stem, spraak, taal en gehoor. Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie/verzorgers/ouders/leerkracht van de cliënt.

Logopedische hulp is er voor kinderen en volwassenen op het gebied van:

Adem en stem

 • onvoldoende adembeheersing
 • heesheid of keelklachten door verkeerd stemgebruik
  heesheid of stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen

Mondgewoonten

 • mondademen
 • slappe mondmotoriek
 • duimen
 • afwijkend slikken

Spraak

 • onduidelijk spreken
 • het niet goed uitspreken van klanken
 • stotteren
 • onduidelijk spreken b.v. na een hersenbloeding

Taal

 • vertraagde taalontwikkeling
 • onvoldoende taalbegrip en taalgebruik
 • taalverlies b.v. na een hersenbloeding

Gehoor

 • verminderde klankwaarneming
 • slechthorendheid
 • doofheid

Logopedische hulp wordt vergoed

De kosten voor logopedische behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering.
Behandelingen voor mensen vanaf 18 jaar vallen onder het eigen risico.

U dient wel een verwijskaart van uw huisarts of specialist te hebben.

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Link: www.NVLF.nl
www.kindentaal.nl

Klachten? Zie deze informatie.