De Huisartsenpraktijk – Gezondheidscentrum de Heelkom – Achterveld
Welkom bij de Heelkom
In ons gezondheidscentrum is een enthousiast team van zorgverleners werkzaam. De samenwerking staat hoog in het vaandel, de onderlinge lijnen zijn kort.

De Huisartsenpraktijk

Telefoonnummer algemeen: 0342-452588
Telefoonnummer spoed: 0342-451222
Huisartsenpost Eemland: Telefoonnummer: 085-7731100.

Email voor zorgverleners

Bent u collega zorgverlener en wilt u medische gegevens delen op een veilig manier of heeft u een vraag over een gezamenlijke cliënt/patiënt, gebruik dan ons beveiligde zorgmailadres: huisartsenpraktijkachtervelddeheelkom@zorgmail.nl

De praktijk

Huisartsenpraktijk Achterveld is apotheekhoudend en gevestigd in Gezondheidscentrum De Heelkom. In de praktijk werken drie huisartsen: de heer W. Koch, mevrouw A. Drenth en mevrouw V. van Lenthe.
De praktijk is de hele dag van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0342-452588.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen kunt u op werkdagen van 8.00 -17.00 uur bellen op telefoonnummer 0342-451222.
Na 17.00 uur en gedurende de weekenden kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Eemland op telefoonnummer 085-7731100. Het adres van de huisartsenpost Amersfoort is Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. U vind meer informatie over de huisartsenpost op de website van Huisartsenpost Eemland www.huisartsenposteemland.nl

Het spreekuur

Voor het spreekuur kunt u telefonisch een afspraak maken. U kunt ook online uw afspraak inplannen.
Het inloopspreekuur van maandag is vervallen.

Telefonisch consult

Een telefonisch consult kunt u tot 10.00 uur bij de doktersassistente aanvragen. Uw naam, telefoonnummer en vraag worden dan genoteerd. U wordt later op de dag teruggebeld.

Aanvragen van visites

Visites kunt u tot 10.00 uur telefonisch aanvragen bij de doktersassistente.

Herhaalservice

In de apotheek van De Heelkom kunt u gebruik maken van de herhaalservice. Dit is een dienst om u snel en eenvoudig van uw herhaalrecepten te voorzien. Wanneer volgens het apotheeksysteem uw geneesmiddelen bijna op zijn, krijgt u hiervan per mail bericht. U heeft op dat moment de mogelijkheid eventuele wijzigingen door te geven. In de mail staat ook vermeld vanaf wanneer de medicijnen klaar staan in de apotheek.
De service geldt voor bijna alle geneesmiddelen die u dagelijks in een vast schema gebruikt.

Aanvragen van herhaalrecepten zonder herhaalservice

Wanneer u geen gebruik maakt van het automatisch herhaalsysteem kunt u uw medicatie herhalen via het patiënten portaal. Via dit portaal kunt u tevens ook een overzicht inzien van de medicatie, een afspraken maken en een vraag stellen aan de dokter.  U kunt een portaal aanmaken via:
https://huisartsenpraktijkachterveld.uwzorgonline.nl

Zorgdomein

Voor specialistische zorg is een verwijzing van de huisarts nodig. De huisartsenpraktijk werkt hierbij met Zorgdomein. Vanuit het Huisartsen Informatie Systeem wordt de verwijzing aangemaakt en hierdoor kan belangrijke informatie zoals medicatie worden meegestuurd naar de specialist. De huisarts heeft via Zorgdomein direct inzicht in het regionale aanbod en eventuele wachttijden. De verwijsbrief wordt elektronisch verzonden. De patiënt krijgt op hetzelfde moment op zijn mailadres een bericht met daarin het verwijsnummer en het telefoonnummer waar naar gebeld kan worden voor het maken van een afspraak.

LSP

De huisartsenpraktijk is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via dit beveiligde systeem wordt medische informatie tussen zorgverleners gedeeld. U kunt aan de huisarts of assistente aangegeven of u wel of niet akkoord gaat met het delen van uw medische gegevens. Meer informatie kunt u vinden op de website van VZVZ.

Uw medische gegevens thuis bekijken met uw telefoon of computer

Bij onze huisartsenpraktijk kunt u uw eigen medische gegevens zelf online bekijken.

U ziet dan bijvoorbeeld:

 •  de adviezen van de huisarts
 •  de uitslag van onderzoeken
 •  de lijst met uw medicijnen

De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens straks zelf zien op uw telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Hoe komt u online bij uw medische gegevens?

Om uw medische gegevens straks online te bekijken, logt u in op ons Patiëntenportaal. Heeft u nog geen toegang hiervoor? Meldt u dan aan via deze link.

Reizigersadvisering

Als u een (verre) reis gaat maken, kunt u bij ons terecht voor een advies op maat. Onze huisartsen en assistenten zijn hiervoor opgeleid. Zij stellen de benodigde adviezen samen en dienen zelf alle vaccinaties toe. Ook voor de vaccinatie tegen gele koorts kunt u bij ons terecht.

Klik hier voor meer informatie over onze reizigersadvisering.

De doktersassistente

Er zijn vijf doktersassistentes in de praktijk: Debbie, Astrid, Monique, Erna en Wilma.
Zij hebben een aantal taken die zij zelfstandig maar onder supervisie van de huisarts uitvoeren:

 • Uitspuiten van oren
 • Geven van injecties en vaccinaties
 • Kleine onderzoeken voor het bepalen van bloedarmoede, bloedsuikerspiegel, bloeddruk en
  het uitvoeren van een zwangerschapstest
 • Maken van uitstrijkjes van de baarmoedermond
 • Maken van elektrocardiogrammen
 •  Afnemen van gehoortest
 •  Verbinden van wonden
 •  Zwachtelen van de benen
 •  Tapen van de enkel
 • Doppler (enkel/arm-index)

Daarnaast houden de doktersassistentes speciale spreekuren voor bloeddrukmeting en leefstijladviezen.

Praktijkondersteuner Somatiek

Er zijn twee praktijkondersteuners actief binnen de praktijk. Augusta van Bonzel en Truus Verhoef houden vanuit het ketenprogramma van Zilveren Kruis speciale spreekuren voor mensen met diabetes mellitus, astma en COPD. Zij nemen verder longfunctietesten en geheugentesten af. Daarnaast adviseren zij patiënten die meerdere medicijnen gebruiken en begeleiden zij mensen die willen stoppen met roken. Ook ouderenzorg maakt onderdeel uit van hun pakket. Dit alles vindt plaats onder supervisie van de huisartsen.

Augusta van Bonzel-Bangma is aanwezig op maandag en donderdag.
Truus Verhoef is aanwezig op dinsdag en vrijdag.

Praktijkondersteuner GGZ

De huisartsen in Leusden bieden spreekuren POH-GGZ aan.
Poh-ggz staat voor Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg. De poh-ggz is een professionele ggz zorgverlener. De poh-ggz in Achterveld zijn Gerrit Jan Postema, Eva Janssen en Dineke de Beer.  Dineke heeft als aandachtsgebied kinderen en jeugd. Zij werken in ons gezondheidscentrum maar ook in de Mulderij in Leusden.

De praktijkondersteuner GGZ, afgekort als poh-ggz, heeft de taak in de huisartsenpraktijk patiënten te begeleiden en te behandelen bij psychische problemen. Denk hierbij aan stemmingsproblemen en somberheid, angst- en paniek, problemen in relaties, werkproblemen en problemen die samenhangen met ouderdom. De poh-ggz is er voor jong en oud.
De hulp door de poh-ggz wordt geboden in de vorm van gesprekken gecombineerd met huiswerkopdrachten.(coachend/ondersteunend/CGT) Ook wordt gebruik gemaakt van interactieve e-health, hulp via het internet. U kunt zodoende thuis in uw eigen tempo werken aan de behandeling.
Mocht een verwijzing naar de psycholoog of psychiater geïndiceerd zijn dan neemt de poh-ggz hierover contact op met uw huisarts.

U kunt met vragen over de poh-ggz terecht bij uw huisarts. In de praktijk ligt ook een folder over het werk van de poh-ggz.

Specialisaties huisartsen

De huisartsen hebben zich door middel van aanvullende opleiding op een aantal gebieden gespecialiseerd. Dit betreft echografie, oogheelkundig onderzoek, farmaceutische kennis, het  lezen van hartfilmpjes en co-assistenten onderwijs. Daarnaast kunt u bij de huisarts terecht voor reizigersgeneeskunde, zie hiervoor het onderdeel reizigersadvies op deze website.

Kwaliteitsbeleid

De huisartsenpraktijk is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. Dit kwaliteitscertificaat is verstrekt door DEKRA Certification en geeft aan dat binnen de praktijk de kwaliteit is geborgd en continu wordt gewerkt aan verbetering.

Wetenschappelijk onderzoek

De huisartsenpraktijk heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Juliuscentrum. Dit is de huisartsenafdeling van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Dit centrum doet wetenschappelijk onderzoek met geanonimiseerde gegevens uit meerdere huisartsenpraktijken. Gegevens zijn niet herleidbaar naar patienten, uw privacy blijft gewaarborgd en er kan toch onderzoek gedaan worden. Meer informatie vindt u in de folder.

Wegblijftarief

Bij niet verschijnen op een afspraak of bij afzegging binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt een wegblijftarief in rekening te brengen van € 11,- per 10-minuten consult.

Bloedafname in de Heelkom

Iedere werkdag is het mogelijk bloed te laten afnemen.

 • maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 10.00 uur (Saltro)
 • dinsdag en donderdag van 9.30 tot 10.00 uur (Trombosedienst Meander)

Zie ook het onderdeel bloedafname op deze website.

Geluidsopnames tijdens consult

U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Klachten? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.
Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder en op www.skge.nl.

Contactgegevens

Huisartsenpraktijk Achterveld ‘De Heelkom’
Apotheekhoudend
dhr W. Koch , mw. A. Drenth en mw. V. van Lenthe

Bezoekadres:

Walter van Amersfoortstraat 36
3791 AR Achterveld

Tel. nr algemeen: 0342-452588
Tel. nr Spoed: 0342-451222

KvK inschrijfnr. 56899440

Patiënteninformatie en nuttige links

Patiëntenorganisaties

Psychische problemen: Omgaan met psychische problemen

Seksualiteit

Slaapmiddelen: Slaapmiddelen en tranquillizers